Shiatsu therapie bij gezondheidsklachten

Shiatsu therapie bevordert het herstel van (lichamelijke) klachten:

Behandelplan

Om een compleet beeld van de klachten te krijgen, houden we tijdens een eerste consult een intakegesprek. Dan vindt ook observatie van de pols, tong en reflexzones van de buik plaats. Na de intake start de behandeling van 1 uur. In de vervolgconsulten (ongeveer 1 uur) vindt een korte evaluatie en een behandeling plaats.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht en reactie van uw lichaam op de behandelingen. Bij klachten die nog niet zo lang bestaan, hebben 5 behandelingen vaak een goed resultaat. Klachten die langer bestaan of chronisch zijn, hebben meestal meer behandelingen nodig. Aantal en frequentie van behandelingen gaan in onderling overleg.

Deze behandeling komt in aanmerking voor vergoeding.